ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

KVALITĀTE 

Kvalitāte ir FORTTEK vadības principu neatņemama sastāvdaļa, un mēs vienmēr tiecamies uz labāko iespējamo risinājumu, lai atbilstu visaugstākajām produktu un pakalpojumu kvalitātes prasībām. Uzņēmumā mēs veicam nepārtrauktu kvalitātes kontroli visos uzņēmuma procesos, pārliecināmies, ka darbiniekiem vienmēr ir nepieciešamās zināšanas, prasmes, un darbarīki. Pateicoties sertificētās kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstoši ISO 9001:2015 darbībai uzņēmumā, mēs pārliecināmies, ka rezultāts vienmēr atbilst augstākajām kvalitātes prasībām.

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

VIDES AIZSARDZĪBA

Vides aizsardzība ir būtiska uzņēmuma pamatnostādne, un FORTTEK to nodrošina atbilstoši sertificētai vides pārvaldības sistēmai ISO 14001:2015. Mēs nepārtraukti mācamies un domājam par iespējām kā rīkoties, lai efektīvāk izmantotu mūsu darbībā nepieciešamos resursus un mazinātu vides nemainīguma saglabāšanu. Mūsu uzņēmuma darbinieki apzinās vides saglabāšanas būtiskumu un sekas, ko var radīt bezatbildība. Mūsu moto ir: “Neviens nav pārāk mazs, lai radītu pārmaiņas” Greta Thunberg.

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Darbinieku un līdzcilvēku veselība un drošība FORRTEK ir galvenā prioritāte, un mēs katru dienu sekojam līdzi tam, lai tā ir augstākajā iespējamajā līmenī. Uzņēmums nepatraukti nodrošina konsultācijām un līdzdalībai nepieciešamos mehānismus, resursus un laiku, ar mērķi nepieļaut nevienu nelaimes gadījumu. Mēs aicinām visus iesaistīties drošu darba apstākļu radīšanā, lai visu iesaistīto personu veselība un drošība nav apdraudēta. Mēs izmantojam sertificētu Arodveselības un darba drošības sistēmu atbilstoši ISO 45001:2018, sertificētu darba aizsardzības speciālistu zināšanas, lai izglītotu cilvēkus, kā arī mudinām iesaistītās puses nebaidīties rīkoties, kad tiek pamanīta iespēja uzlabot darba vidi.