Atbilstība un reģistrācija

FORTTEK grupas uzņēmumi ir reģistrēti būvkomersantu reģistrā. Pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši Būvniecības likumam, būvniecības standartiem un saistošo normatīvo aktu prasībām. Veicot savu darbību uzņēmums ievēro starptautiskos kvalitātes, vides aizsardzības un darba drošības standartus.
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

KVALITĀTE

Kvalitāte ir FORTTEK vadības principu neatņemama sastāvdaļa, un mēs vienmēr tiecamies uz labāko iespējamo risinājumu, lai atbilstu visaugstākajām produktu un pakalpojumu kvalitātes prasībām. Uzņēmumā mēs veicam nepārtrauktu kvalitātes kontroli visos uzņēmuma procesos, pārliecināmies, ka darbiniekiem vienmēr ir nepieciešamās zināšanas, prasmes, un darbarīki. Pateicoties sertificētās kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstoši ISO 9001:2015 darbībai uzņēmumā, mēs pārliecināmies, ka rezultāts vienmēr atbilst augstākajām kvalitātes prasībām.

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

VIDES AIZSARDZĪBA

Vides aizsardzība ir būtiska uzņēmuma pamatnostādne. Uzņēmums to nodrošina atbilstoši sertificētai vides pārvaldības sistēmai ISO 14001:2015. Mēs nepārtraukti mācāmies un domājam par iespējām kā rīkoties, lai efektīvāk izmantotu mūsu darbībā nepieciešamos resursus un mazinātu vides nemainīguma saglabāšanu. Mūsu uzņēmuma darbinieki apzinās vides saglabāšanas būtiskumu un sekas, ko var radīt bezatbildība.
Mūsu moto ir : “Ideāla vide ideālā sabiedrībā!”  

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Darbinieku veselība un drošība ir viena no galvenajām uzņēmuma prioritātēm. Uzņēmuma vadība katru dienu seko līdzi tam, lai nodrošinātu darbiniekiem taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Uzņēmums iegulda lielus resursus, lai veiktu obligātās darbinieku veselības pārbaudes un nodrošinātu ar nepieciešamajiem aizsardzības līdzekļiem. Uzņēmuma mērķis ir nepieļaut nevienu nelaimes gadījumu. Mēs aicinām visus iesaistīties drošu darba apstākļu radīšanā, Mēs izmantojam sertificētu Arodveselības un darba drošības sistēmu atbilstoši ISO 45001:2018, sertificētu darba aizsardzības speciālistu zināšanas, lai izglītotu cilvēkus. Mums ir izveidojies labs kontakts ar Valsts darba inspekciju, un mēs mudinām darbiniekus rīkoties un neklusēt, kad tiek pamanīti pārkāpumi.