PIEVIENOJIES PROFESIONĀĻIEM!

Nāc pie mums:
-ja Tevi nebaida sarežģītu būvniecības projektu realizācija un efektīvu rūpniecisko objektu apkalpošana;
-ja esi uzticams, godīgs un cieni citus;
-ja gribi augt un attīstīties profesionālā vidē ar augstiem kvalitātes, darba drošības un vides aizsardzības standartiem;
-ja Tev ir spēja un vēlme piedalīties kopīgu uzņēmuma mērķu sasniegšanā, veidojot pozitīvu saskarsmi kolektīvā , motivējot citus rezultāta sasniegšanai.
Mēs vienmēr ieklausāmies professionāļos!