PAR MUMS

forttek logo

PROFESIONĀLI RISINĀJUMI,

MĒS TO PAVEICAM.

Uzņēmuma mērķis būt par vadošo rūpniecības, būvniecības un inženiertehnisko risinājumu pakalpojumu līderi. Piedāvājam profesionālus risinājumus stiprinot attiecības ar vietējām un starptautiskām kompānijām, un organizācijām. Attīstam un pilveidojam uzņēmuma procesus, lai gūtu panākumus jaunos apstākļos un izaicinājumos. Mūsu piedāvātie pakalpojumi balstās uz pārdomātiem tehniskeim risinājumiem. Esam pieredzējušu nozares speciālistu komanda, kura pierādījusi sevi vietējos un starptautiskos projektos. Tiecamies būt labākie nozarē, pilnveidojot sevi un vidi apkārt.


2010. gadā uzņēmums uzsāka darbību, ar mērķi sniegt pakalpojumus celtniecības un rūpniecības uzņēmumiem. Ar sadarbības partneriem veidojam godīgas, profesionālas un ilgtspējīgas attiecības. Tehniskie speciālisti veido uzņēmuma  komandu, kuras prioritāte ir attīstīt profesionālās  iemaņas, pakalpojumus un uzņēmuma procesus.   Veicinam tehnisko zināšanu apgūšanu praksē un akadēmiskā vidē.

Efektīvai darbu izpildei piedāvājam risinājumus gan atsevišķi, gan vienkopus, kas nodrošina labākas plānošanas iespējas, efektīvus risinājumus  un priekšrocības augstas konkurences apstākļos. Nodrošinam efektīvu rezultātu sasniegšanu, kā arī sniedzam nepieciešamo atbalstu, ar uzkrāto pieredzi, un  sniedzam jūsu uzņēmumam papildus kapacitāti šodienas un nākotnes panākumiem. Pilnveidojam uzņēmuma procesus, ieviešam jaunas tehnoloģijas un risinājumus. Visā uzņēmuma piegādes ķēdē tiek piemērotas stingras kvalitātes, darba drošības un vides aizsardzības prasības.

Lai garantētu sniegto pakalpojumu ilgtspējību, risku izvērtēšana ir neatņemama darbu plānošanas sastāvdaļa. Veidojam sadarbību, kas balstīta uz uzticību, godprātību un savstarpējo cieņu. Dodam solījumus, kas ir izpildāmi un realizējam tos. Mūsu projektos prioritāte ir klienta intereses. Izvērtējam tehnoloģiskos, ekonomiskos,  juridiskos un ilgtspējības riskus.