forttek logo

KVALITATĪVi BŪVNIECĪBAS PAKALPOJUMI

-

EFEKTĪVi apkalpošanas risinājumi


Grupas uzņēmumi realizē pilna cikla būvniecības un rūpniecisko objektu apkalpošanas projektus Baltijā un Ziemeļvalstīs. Būvniecības procesa plānošana tiek veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, starptautiski atzītiem kvalitātes, vides un darba drošības standartiem un/vai lokāliem darbu veikšanas noteikumiem. Veicot darbus, izmantojam risinājumus, kuri nodrošina pakalpojumu kvalitātes kontroli un būvniecības procesa efektivitāti. Pieredzējuši speciālisti strādā atbilstoši būvniecības tehnoloģijām, izmanto profesionālus būvniecības instrumentus un risinājumus. Strādājam tikai ar kvalitatīviem materiāliem, kuri atbilst klienta un vides prasībām.

2010. gadā firma uzsāka darbību, sniedzot cenai atbilstošus un kvalitatīvus būvniecības pakalpojumus. Iegūtā pieredze paplašināja tehniskās komandas kompetenci, pilnveidoja būvniecības procesus un ikdienas darbu. Uzņēmuma komandu papildināja pieredzējuši un atbildīgi nozares speciālisti. Kopīgi realizējot sarežģītus būvniecības projektus, tika apgūtas jaunas būvniecības disciplīnas, ieviestas inovatīvas tehnoloģijas un jauni risinājumi. 

Lai garantētu sniegto pakalpojumu kvalitāti, tiek pilnveidota darbu plānošana un saistošie procesi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta projektu vadībai, veicamo darbu kvalitātes kontrolei un darba drošībai. Nepārtrauktie būvniecības procesi palielina efektivitāti un samazina projektu izmaksas. Dodam izpildāmus solījumus, kuri tiek īstenoti. 

Lai garantētu sniegto pakalpojumu kvalitāti plānveidīgi tiek pilnveidota darbu plānošana un saistošie procesi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta projektu vadībai, veicamo darbu kvalitātes kontrolei un darba drošībai. Nepārtraukti būvniecības procesi palielina efektivitāti un samazina projektu izmaksas. Dodam izpildāmus solījumus, kuri tiek īstenoti.