COVID-19

Rīcības plāns

Covid-19 pandēmija ir skārusi visus planētas iedzīvotajus. Esam spiesti veikt izmaiņas savās ikdienas dzīves gaitās um pielāgoties jaunajiem apstākļiem.  Ceram, ka covid-19 situācija veiksmīgi atrisināsies un planētas ikdiena normalizēsies. Uz nenoteiktu laiku nepieciešams minimizēt inficēšanās riskus kolēģu, ģimeņu  un draugu lokā. Papildus piesardzības vadlīnijas, lai veiksmīgi pandēmijas apstākļos.

veselība un higēna
Nepieiciešams pievērst pastiprinātu uzmanību veselības stāvoklim un nekavējoties sazināties ar ārstniecības speciālistu, ja rodas saslimšanas simptomi vai veselības problēmas. Veselīgs dzīves veids, sabalansēts uzturs, sporta aktivitātes un stresa ierobežošana palīdz stiprināt cilvēka imūnsistēmu. Ščaudīt elkonī un bieži mazgāt rokas ir svarīgi personīgai higēnai  un apkārtējo  veselībai. Par imūnsistēmas stiprināšanu vairāk lasīt šeit.
SOCIĀLĀ DISTANCĒŠANĀS
Lai mazinātu covid-19 izplatību starp cilvēkiem nepieciešams ievērot vismaz 2m metru distanci un izvairīties no publisku pasākumu apmeklēšanas. Ierobežot kontaktu ar cilvēkiem, kuri nav no vienas mājsaimnīcības vai darba vietas. Ieviest digitālos un mobīlos risinājums ikdienas darba komunikācijas procesos.
aizsarglīdzekļu izmantošana
Izmantot dezinfekcijas līdzekļus roku un virsmu tīrīšanai. Slēgtās telpās ar lielu apmeklētāju skaitu un paaugstinātiem infekcijas izplatības riskiem nepeiciešams izmantot elpošanas sistēmas un sejas sargus. Aizsardzības līdzekļus izmantot atbilstoši ražotāju un medicīnas speciālistu norādījumiem, jo nepareiza šo aizsarglīdzkļu izmantošana nenodrošina nepieciešamo aizsardzību un rada papildus saslimšanas riskus.
CITI IEROBEŽOJUMI
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojošie pasākumi valstīs ir atšķirīgi. Pirms izbraukšanas nepieciešams iegūt informāciju par galamērķi un ievērot galamērķī spēkā esošos ierobežojumus, kā arī ievērot spēkā esošos ierobežojumus atgriežoties no darba braucieniem un atpūtas ceļojumiem.