INŽENIERZINĀTNES

INŽENIERTEHNISKIE RISINĀJUMI

Inženierzinātnes ir katra FORTTEK piedāvātā risinājuma pamats un neatņemmama sastāvdaļa. Esam izglītotu, pieredzējušu un zinošu tehnisko speciālistu komanda. Esam vieni no labākajiem nozarē, pierādījuši sevi vietējos un starptautiskos projektos. 

Inženiertehniskie risinājumi tiek rūpīgi gatavoti apkopojot visu nepieciešamo informāciju, izvēloties pareizo tehnoloģiju, darbu veikšanas plānu, izmaksu aprēķinus un procesu vadību visos projekta realizācijas posmos. 

Tehniskā izglītība, daudzgadu projektu vadīšanas pieredze, normatīvā bāze, dizaini, aprēķini, rasējumi un tāmēšana ir mūsu tehniskās komandas biedru pamata prasības. 

Ja meklējat karjeras iespējas un atbilstat iepriekšminētajiem kritērijiem, aizpidiet pieteikuma formu sadaļā vakances.