PIEGĀDĀTĀJI


PIEGĀDĀTĀJU REĢISTRĀCIJA

FORTTEK augstu vērtē nepieciešamos centienus, lai nodrošinātu profesionālus pakalpojumus un kvalitatīvus produktus. Vide, ilgtspēja, risks un integritātes faktori tiek vērtēti izvēloties sadarbības partnerus.  Ja piedāvātie pakalpojumi atbilst augstiem kvalitātes standartiem, ir videi draudzīgi un ar stabilu ilgtspējības potenciālu, lūdzam aizpildīt piegādātāju reģistrācijas anketu.